Zastrzeżenia prawne.

Treść tej i dalszych stron chroniona jest prawem autorskim. Treść ta może być reprodukowana i przetwarzana jedynie w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, i tylko jeżeli ostatecznym celem zastosowań nie jest działalność zarobkowa. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszej informacji, są zastrzeżone. Korzystanie z informacji umieszczonych na stronach internetowych Łódzkiego Systemu Informacji o Terenie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych.

Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz.83). Łódzki Ośrodek Geodezji zastrzega sobie prawo dokonywania na stronach unacześnień, korekt i zawieszenia do nich dostępu w każdym czasie i bez uprzedzenia, jednak deklaruje zamiar takiego postępowania, aby użytkownik nie był pozbawiony dostępu do danych więcej niż jedną dobę w ciągu miesiąca.

Informacje uzyskane drogą internetową nie mogą być podstawą decyzji gospodarczych lub prawnych. Takie decyzje można podejmować tylko w oparciu o dane zawarte w dokumentach tworzonych przez urzędy, np. Urząd Miasta Łodzi i jego agendy.

Łódzki Ośrodek Geodezji nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania ze stron internetowych Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Systemy Informacji Przestrzennej zawierają tak ogromne ilości informacji, że utrzymanie ich w ciągłej aktualności przekracza możliwości finansowe każdej administracji. z tej przyczyny nigdzie na świecie systemy takie nie są w pełni aktualne.

Wciśnij OK w celu potwierdzenia, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś warunki używania mapy Łodzi. Jeżeli klikniesz Anuluj mapa nie zostanie otworzona i zostaniesz przekierowany na stronę www.mapa.lodz.pl.

OK
ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Wyniki
Expand
Warstwy
Collapse
Click to expand or collapseIntersit
Click to expand or collapseRoboty drogowe (ZDiT)
Click to expand or collapseRoboty drogowe
Legend
Click to expand or collapseOdcinki
   odcinki zamknięte odcinki zamknięte
   odcinki z przewężeniem odcinki z przewężeniem
   ruch wahadłowy ruch wahadłowy
   zalecany objazd zalecany objazd
Click to expand or collapseTargowiska
Legend
Click to expand or collapseJednostki pomocnicze
Click to expand or collapseSiedziby rad osiedli
Legend
Click to expand or collapseJednostki pomocnicze
Legend
Click to expand or collapseAdministracja i urzędy
Click to expand or collapseAdministracja samorządowa
Legend
Click to expand or collapseAdministracja państwowa
Legend
Click to expand or collapsePolicja
Legend
Click to expand or collapseStraż Pożarna
Legend
Click to expand or collapseUrzędy Skarbowe
Legend
Click to expand or collapseUrzędy Pocztowe
Legend
Click to expand or collapseOrganizacje pozarządowe
Legend
Click to expand or collapseOferty sprzedaży lokali na rzecz najemców
Legend
Click to expand or collapseOferty sprzedaży nieruchomości miasta Łodzi
Legend
Click to expand or collapseOchrona zdrowia
Click to expand or collapseNarodowy Fundusz Zdrowia
Legend
Click to expand or collapseApteki
Legend
Click to expand or collapseSzpitale
Legend
Click to expand or collapseOświata i wychowanie
Click to expand or collapseSzkoły Wyższe
Legend
Click to expand or collapseSzkoły Średnie
Legend
Click to expand or collapseGimnazja
Legend
Click to expand or collapseSzkoły Podstawowe
Legend
Click to expand or collapsePrzedszkola
Legend
Click to expand or collapseŻłobki
Legend
Click to expand or collapseDomy Dziecka
Legend
Click to expand or collapseBiblioteki
Legend
Click to expand or collapseRozrywka
Click to expand or collapseKina
Legend
Click to expand or collapseInne
Legend
Click to expand or collapseMiejsca do grillowania
Legend
Click to expand or collapseGastronomia
Click to expand or collapseRestauracje
Legend
Click to expand or collapseKultura
Click to expand or collapseMuzea
Legend
Click to expand or collapseSztuka
Click to expand or collapseTeatry
Legend
Click to expand or collapseGalerie
Legend
Click to expand or collapseReligia
Click to expand or collapseKościoły Parafialne
Legend
Click to expand or collapseKościoły i związki wyznaniowe
KościołyKościoły
CerkwieCerkwie
SynagogiSynagogi
Click to expand or collapseParafie
Legend
Click to expand or collapseSport
Click to expand or collapseStadiony
Legend
Click to expand or collapseRekreacja
Legend
Click to expand or collapseBaseny
Legend
Click to expand or collapseKomunikacja
Click to expand or collapsePort lotniczy im. Wł. Reymonta
Legend
Click to expand or collapseUlice jednokierunkowe
Legend
Click to expand or collapseDworce
autobusoweautobusowe
kolejowekolejowe
Click to expand or collapseSygnalizacja świetlna
Legend
Click to expand or collapseCiągi piesze
Legend
Click to expand or collapseStrefy płatnego parkowania
Legend
Click to expand or collapseKładki piesze
Legend
Click to expand or collapseTramwaje
Click to expand or collapsePrzystanki tramwajowe
Click to expand or collapseLinie tramwajowe
Click to expand or collapseSTramwaje
Click to expand or collapseAutobusy
Click to expand or collapsePrzystanki autobusowe
Click to expand or collapseLinie autobusowe dzienne
Click to expand or collapseLinie autobusowe nocne
Click to expand or collapseSAutobusy nocne
Click to expand or collapseSAutobusy dzienne
Click to expand or collapseStacje Benzynowe
Legend
Click to expand or collapseLas Łagiewnicki
Click to expand or collapseRekreacja w Łagiewnikach
Click to expand or collapseInformacja turystyczna
Click to expand or collapseParkingi leśne
Click to expand or collapseSzlaki turystyczne
Click to expand or collapseUroczyska wielkoobszarowe
Click to expand or collapseUroczyska
Click to expand or collapseRezerwat Las Łagiewnicki
Legend
Click to expand or collapsePomniki przyrody
Legend
Click to expand or collapsePomniki przyrody
Legend
Click to expand or collapsePomniki przyrody
Legend
Click to expand or collapseHotele
Legend
Click to expand or collapseNumery bloków
Legend
Click to expand or collapseSystem Informacji Miejskiej (SIM)
Legend
Click to expand or collapseObszar turystyczny
Legend
Click to expand or collapseObszar rewitalizacji/zdegradowany
Legend
Click to expand or collapseStruktura Miasta
Click to expand or collapseObręby
Legend
Click to expand or collapseAdresy
Legend
Click to expand or collapseDrogi krajowe i wojewódzkie
Legend
Click to expand or collapseKolej
Legend
Click to expand or collapseUlice 1:20001-1:150000
Legend
TocSymbol 0TocSymbol 0
Click to expand or collapseUlice 1:3002-1:200001
Legend
Alejka parkowaAlejka parkowa
Click to expand or collapseUlice 0-1:3001
Legend
Alejka parkowaAlejka parkowa
Click to expand or collapseDziałki
Legend
Click to expand or collapseBudynki
w budowiew budowie
wybudowanywybudowany
Click to expand or collapseCieki
Legend
Click to expand or collapseZbiorniki wodne
Legend
Click to expand or collapseCmentarze
Legend
Click to expand or collapseParki, zieleńce, skwery
Legend
Click to expand or collapseLasy miejskie
Legend
Click to expand or collapseDzielnice
Legend
Click to expand or collapseStrefa wielkomiejska
Legend
Click to expand or collapseOrtofotomapa
Click to expand or collapseOrtofotomapa 2015
Red:    Band_1Red: Band_1
Green: Band_2Green: Band_2
Blue:   Band_3Blue: Band_3
Collapse