Konstrukcja aplikacji internetowej 1

I.      Okno mapy. 2

II.     Pasek narzędzi 2

1.     Narzędzia podstawowe. 2

a)     W jaki sposób używać narzędzia „Informacje o obiekcie”?. 3

b)     W jaki sposób działa narzędzie „Miarka”?. 3

2.     Narzędzia specjalne. 5

a)     Drukowanie mapy. 5

b)     Narzędzie „Szukaj”. 6

c)     Wyszukiwanie linii autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej 7

III.       Okno funkcyjne. 9

1.     Zakładka wyniki 9

2.     Zakładka „Warstwy”. 10


 

 

Konstrukcja aplikacji internetowej

Aplikacja „Mapa Ogólna” składa się z trzech głównych części:

1. Okna mapy

2. Paska narzędzi

3. Okna funkcyjnego

 

        I.      Okno mapy

Okno mapy wyświetla aktualny obraz mapy i służy do wyświetlania jej zawartości.

W oknie mapy znajduje się narzędzie „Nawigacja”. Służy ono do poruszania się w obrębie treści mapy.

  *

  *

Róża wiatrów znajdująca się w lewym górnym rogu umożliwia użytkownikowi przesuwanie mapy w kierunku wskazanym przez ramię róży. Kliknięcie w  powoduje zwiększenie skali (przybliżenie), kliknięcie  zmniejsza skalę mapy (oddalenie).

Przesuwanie suwaka na osi umożliwia skokową zmianę skali mapy.

      II.      Pasek narzędzi

Pasek narzędzi składa się z dwóch części:

 

1.                 Narzędzia podstawowe

Pasek narzędzi podstawowych pozwala na poruszanie się po mapie oraz na przeglądanie obiektów mapy. Najedź kursorem na którąkolwiek z ikon aby zobaczyć jej opis.

Nazwa

Ikona

Opis

Przybliż

Zwiększanie skali mapy skokowe i płynne (poprzez zaznaczenie prostokątem obszaru mapy).

Oddal

Zmniejszanie skali mapy skokowe i płynne (poprzez zaznaczenie prostokątem obszaru mapy).

Przesuń

Przesuwanie obrazu mapy bez zmiany skali.

Pokaż całe miasto

Funkcja umożliwia natychmiastowe przejście do skali, w której widoczne jest całe miasto.

Wróć do poprzedniego widoku

Powrót do poprzedniego widoku mapy.

Przejdź do kolejnego widoku

Przejście do następnego widoku mapy. Funkcja jest tylko dostępna po uprzednim wciśnięciu „Wróć do poprzedniego widoku mapy”.

Informacja o obiekcie

Pozwala na wyświetlenie informacji o obiektach (np. budynkach, działkach). Należy wybrać narzędzie i kliknąć w interesujący nas obiekt.

Zmierz

Pozwala zmierzyć odległość, zmierzyć powierzchnię obiektu.

Pokaż podgląd mapy

Służy do informowania użytkownika, którą część mapy widzi aktualnie w oknie mapy.

 

a)      W jaki sposób używać narzędzia „Informacje o obiekcie”?

Wybierz narzędzie „Informacja o obiekcie” , a następnie kliknij w interesujący Cię obiekt, na przykład szkołę średnią. Pojawia się okno z informacjami o tym obiekcie.

Narzędzie pozwala również na pokazanie informacji o innych obiektach, które znajdują się w okolicy klikniętego obiektu. Aby je wyświetlić przejedź myszką po górnym panelu wyświetlonych informacji i z listy wybieralnej wybierz obiekt, który Cię interesuje.

Narzędzie pozwala również dodać obiekty do zakładki „Wyniki” poprzez kliknięcie w dolnej części „Dodaj do wyników”.

Aby zamknąć narzędzie kliknij . Aby zwinąć pokazywanie widoku w narzędziu naciśnij .

 

b)      W jaki sposób działa narzędzie „Miarka”?

Wybierz narzędzie „Miarka” . Narzędzie to umożliwia: zmierzenie odległości między punktami, zmierzenie powierzchni obiektu.

Aby zmierzyć odległość między punktami należy wybrać „Długość linii” , a następnie narysować linię z jednego punktu do drugiego i zakończyć dwukrotnym kliknięciem. W oknie pojawiają się wyniki: długość ostatniego segmentu, oraz długość całego pomiaru. Można zmienić jednostki pomiaru poprzez wybranie odpowiedniej jednostki z rozwijalnej listy.

Aby zmierzyć powierzchnię obiektu należy wybrać „Pomiar powierzchni” .

Należy następnie narysować obiekt, zakończyć podwójnym kliknięciem i pojawią się wyniki: długość obwodu oraz jego pole powierzchni. Analogicznie jak w przypadku pomiaru liniowego można zmienić jednostki pomiaru.

Aby zamknąć narzędzie, kliknij .


2.                 Narzędzia specjalne

Pasek narzędzi specjalnych pozwala na drukowanie mapy, wyszukiwanie obiektów oraz wyszukiwanie linii tramwajowych oraz autobusowych komunikacji miejskiej.

 

a)      Drukowanie mapy

Naciśnij ikonkę . 

Pojawia się okno...
 
... w którym możemy wpisać tytuł, a także z rozwijalnej listy wybrać wielkość drukowanej mapy.

Jeżeli najpierw użyjemy narzędzia „wyszukaj” (patrz pkt.2.b)) możemy wydrukować mapę z zaznaczonymi wynikami wyszukiwania (patrz pkt. III.1.).
W tym celu w oknie „Print table of results for” należy wybrać, które z wyników wyszukiwania mają być zaznaczone na wydruku. Przykładowo galerie oraz kina.


b)      Narzędzie „Szukaj”

Narzędzie „Szukaj”  służy do wyszukiwania obiektów z 25 warstw mapy. Aby wyszukać obiekty z warstw innych niż Adres, Działka, Ulice należy kliknąć na ikonę „Szukaj”. Na liście warstw klikamy na wybraną warstwę.

Z rozwiniętej listy wybieramy interesujący nas obiekt…

…i klikamy szukaj

 

Aby wyszukać obiekty z warstw: Adres, Działka, Ulice należy kliknąć na ikonę „Szukaj”.
Na liście warstw klikamy na wybraną warstwę, np. Adres a następnie wpisujemy poszukiwany adres.

 Wyniki wyszukiwania pojawiają się w zakładce „Wyniki” oraz w oknie mapy. Obiekty punktowe są zaznaczone sygnaturką  , natomiast wyszukana ulica podświetla się na czerwono, a po najechaniu na adres w zakładce „Wyniki” na niebiesko.

c)      Wyszukiwanie linii autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej

 

Wybierz narzędzie .  Wybierz jaki rodzaj komunikacji, który Cię interesuje.

Przykładowo wybieramy autobusy dzienne.

Następnie z rozwijalnej listy wybieramy interesującą nas linię. .

Przebieg wybranej linii zostanie wyświetlony na mapie

    III.      Okno funkcyjne

1.     Zakładka wyniki

Zakładka „Wyniki” służy do wyświetlania wyników szukania oraz do wyświetlania wyników obiektów dodanych poprzez narzędzie „Informacja o obiekcie”.

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wyszukanym obiekcie pojawia się menu kontekstowe. Użytkownik może z niego wybrać opcję „Powiększ do”, która pozwala na przybliżenie widoku mapy do wybranego obiektu, „Przesuń do”, które pozwala na przesunięcie widoku mapy do wyszukanego obiektu oraz „Usuń”, które pozwala na usunięcie zaznaczenia na mapie.
Aby usunąć wyszukany obiekt z wyników należy kliknąć w „Wyczyść wszystkie” znajdujące się na samej górze okna zakładki.

 

2.     Zakładka „Warstwy”

Zakładka „Warstwy” służy do udostępnienia użytkownikowi informacji o treści merytorycznej obiektów i sygnatur na mapie. Przyciskając „+” użytkownik może dotrzeć do kolejnych, coraz niższych grup tematycznych. Najniższym poziomem szczegółowości jest poziom warstwy, na którym znajduje się sygnatura danej warstwy.
Pola wyboru  znajdujące się z lewej strony grup tematycznych bądź warstw służą do włączania i wyłączania warstw lub grup tematycznych.