ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Wyniki
Expand
Warstwy
Collapse
Click to expand or collapseStudium i MPZP
Click to expand or collapseObszar rewitalizacji
Click to expand or collapseStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Click to expand or collapseMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Click to expand or collapseStruktura Miasta
Click to expand or collapseObręby
Click to expand or collapseAdresy
Click to expand or collapseDrogi krajowe i wojewódzkie
Click to expand or collapseUlice 1:50 001-1:150 000
Click to expand or collapseUlice 1:5 000-1:50 000
Click to expand or collapseUlice 0- 1:4 999
Click to expand or collapseKolej
Click to expand or collapseDziałki
Click to expand or collapseBudynki
Click to expand or collapseCieki
Click to expand or collapseZbiorniki wodne
Click to expand or collapseCmentarze
Click to expand or collapseParki, zieleńce, skwery
Click to expand or collapseLasy miejskie
Click to expand or collapseDzielnice
Click to expand or collapseStrefa wielkomiejska
Click to expand or collapseOrtofotomapy
Click to expand or collapseOrtofotomapa 2015
Click to expand or collapseOrtofotomapa 2013
Click to expand or collapseOrtofotomapa 2011
Click to expand or collapseOrtofotomapa 2009
Click to expand or collapseOrtofotomapa 2007
Click to expand or collapseOrtofotomapa 2005
Click to expand or collapseOrtofotomapa 1994
Collapse